Proste i elastyczne oprogramowanie
System zarządzania Janus to intuicyjny i łatwy w obsłudze program umożliwiający zarządzanie wieloma parkingami i różnymi urządzeniami firm ZEAG, DATAPARK i FAAC w ramach jednego narzędzia. Jest to program wysoce skalowalny, adaptowalny do dowolnej instalacji – od małej do najbardziej złożonej i obciążonej ruchem. JMS wspiera użytkowników na wiele sposobów.

Konfiguracja przez Internet
Urządzeniami i systemami parkingowymi można po raz pierwszy zarządzać z jednego prostego i elastycznego programu. JMS umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi procesami z pulpitu w oknie przeglądarki internetowej.

Opcja obsługi przez chmurę
System zdalnego zarządzania przez chmurę zapewnia stały dostęp do wszystkich urządzeń z dowolnego komputera z przeglądarką internetową. W przypadku wybrania tego rozwiązania użytkownik zapewnia tylko lokalny sprzęt z dostępem do Internetu, a firma HUB zajmuje się resztą.

 

Zalety

 • Niemal zerowy czas nauki. Program JMS wyposażony jest w bardzo intuicyjny i przyjazny interfejs przypominający ten znany z Windows 8
 • Program zwiększa wydajność procesów biznesowych i pozwala zwiększyć zyski bez zatrudniania dodatkowego personelu
 • System i dane dostępne są nieprzerwanie
 • Jest wysoce konifgurowalny i skalowalny
 • Obsługuję wielu użytkowników, wiele parkingów i różne urządzenia
 • Generuje konfigurowalne raporty, zapewnia pełną kontrolę nad procesami i prezentuje wskaźniki efektywności działań w czasie rzeczywistym
 • Usprawnia świadczenie usług i skraca ewentualne przestoje dzięki natychmiastowej dostępności informacji
 • Zmniejsza koszty inwestycji w informatykę i obniża ryzyko w przypadku wdrożenia zarządzania przez chmurę. Firma zarządza tworzeniem kopii zapasowej serwera, utrzymaniem i okresowymi archiwizacjami, zapewniając Klientom niezawodną i bezproblemową obsługę

 

 Mocne strony JMS

 • Web gotowy / Mobile gotowy: dostępny wszędzie, o każdej porze;
 • Nowoczesny i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika: maksymalnie przyjazny użytkownikowi, łatwy w nauce;
 • Powtarzalny i łatwo dostępny;
 • Przygotowany do instalacji w „chmurze”;
 • Adaptowalny (od małych instalacji do wielkich lotnisk);
 • Wielu użytkowników;
 • Obsługa w wielu językach;
 • Przygotowany do prowadzenia pełnej sprawozdawczości dla przedsiębiorstw
 • Otwarty na połączenia: oparty o witrynę internetową-> ciągła dostępność informacji i danych;
 • Kompatybilny z starszymi instalacjami HUB (starym osprzętem)